Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 15 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε και κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση για φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση για άλλη οικονομική στήριξη και και το δείγμα πιστοποιητικού καταγωγής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα υποτροφιών 2018-2019

Δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017

Οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017.

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 9 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα υποτροφιών 2017-2018

Δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 9 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.