Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 15 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε και κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση για φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση για άλλη οικονομική στήριξη και και το δείγμα πιστοποιητικού καταγωγής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα υποτροφιών 2022-2023

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 12 υποτροφιών, τρεις (3) για Βασικές σπουδές και εννέα (9) για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα υποτροφιών 2021-2022 / Αναθεώρηση

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αποτελέσματα υποτροφιών 2011-2022

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 12 υποτροφιών, τρεις (3) για Βασικές σπουδές και επτά (7) για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.