Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 10 υποτροφιών, τρεις (3) για Βασικές σπουδές και επτά (7) για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε και κατεβάστε την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφίου από εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 10 υποτροφιών, τρεις (3) για Βασικές σπουδές και επτά (7) για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα υποτροφιών 2018-2019

Δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017

Οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017.

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη 9 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα υποτροφιών 2017-2018

Δείτε τα αποτελέσματα των υποτροφιών του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018